Chính vì vậy, đừng sống tốt quá…… – Yume.vn

— Yume.vn —

Chính vì vậy, đừng sống tốt quá… 😞
#aFamilyPhotos #Kx #gocsuyngam #quotesYume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume