trang Blog

James NguyenTham gia: 04/08/2008
 • Cảm ơn đời...
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cảm ơn đời...

  Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

  Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...