trang Blog

chjnhnh0Tham gia: 17/11/2008
 • Hoc danh ghi ta
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hoc danh ghi ta

  – Sòl – Là – Sì – Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si - Đố - Rế - Mí – Fá – Sól – Lá – Sí …

  7 nốt nhạc theo quy định được ký hiệu như sau:


  Đô – C,

  Rê – D

  Mi – E

  Fa – D

  Sol – G

  La – A

  Si – B


  Cây đàn ghita của chúng ta có sáu dây, khi ôm đàn không bấm gì cả tính từ trên xuống dưới sáu dây đó sẽ tương ứng với: Mì – Là – Rê – Sol – Si – Mí. Từ bây giờ chúng ta sẽ quy định 6 dây đó tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  Như vậy chúng ta ôm đàn không bấm gì đánh dây 1 ta sẽ được nốt Mì, đánh dây 2 ta sẽ được nốt Là, đánh dây 3 sẽ được nốt Rê , đánh dây 4 sẽ được nốt Sol, đánh dây 5 sẽ được nốt Si, đánh dây 6 sẽ được nốt Mí.

  Nếu chúng ta đánh đàn bằng các ngón của bàn tay phảI thì chúng được quy định như sau: ngón cái đánh 3 dây 1,2,3 bằng cách bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây 4 bằng cách móc từ dưới lên, ngón giữa đánh dây 5 bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây 6 cũng bằng cách móc từ dưới lên.


  Bây giờ chúng ta sẽ có bài tập 1:

  Các bạn tập ôm đàn, tay trái để không không cần bấm gì cả dùng ngón cái bật lần lượt 3 dây 1, 2, 3 tiếp theo dùng ngón trỏ móc dây 4, ngón giữa móc dây 5, ngón áp út móc dây 6 sao cho tiếng kêu của chúng rõ ràng, không bị tắc và đều nhau.

  Bài này có thể tập từ 30 phút đến 1 tiếng là hoàn thành.  Cây đàn ghita có cần được chia thành từng ô gọi là phím.
  Đầu tiên chúng ta sẽ tập bấm phím bằng tay trái. Lấy dây 1 làm thí dụ:

  Để buông chúng ta có nốt Mì, ngón trỏ tay trái bấm vào phím đầu tiên của dây 1, dùng ngón cái bật dây 1, chúng ta sẽ có nốt Fà.

  Nhả ngón trỏ ra, lấy ngón giữa bấm vào phím tiếp theo, dùng ngón cái bật dây 1, chúng ta sẽ có nốt Fà thăng (Fà thăng là thế nào phần sau chúng ta sẽ nói).

  Tiếp tục nhả ngón giữa ra, lấy ngón áp út bấm vào phím tiếp theo, dùng ngón cái bật dây 1 chúng ta sẽ có nốt Sol.

  Nhả ngón áp út ra, lấy ngón út bấm phím tiếp theo (hơi khó đấy), dùng ngón cái bật dây 1 chúng ta sẽ có nốt Sol thăng.  Bài tập 2:

  Bây giờ các bạn tập như phần trên đã nói, dùng 4 ngón của bàn tay trái lần lượt bấm các phím của dây 1, mỗi lần bấm dùng ngón cái bật dây 1 sao cho tiếng kêu không bị tắc, 4 lần bấm và đánh đều nhau là được.

  Bài này tập khoảng 30 phút đến 1 giờ.

  Cao độ giữa các nốt người ta gọi là cung:
  Các bạn cần ghi nhớ điều này, chưa cần hiểu lắm là tại sao. Cao độ giữa:

  Mi – Fa : là ½ cung.

  Fa – Sol : là 1 cung.

  Sol – La: là 1 cung.

  La – Si : là 1 cung.

  Si – Đô: là ½ cung.

  Đô – Rê: là 1 cung.

  Rê – Mi: là 1 cung.


  Để tăng cao độ lên ½ cung người ta dùng dấu thăng. Ký hiệu là #.

  Như vậy cao độ giữa F – F# là ½ cung. Hay nói cách khác F# cao hơn F ½ cung.

  Cao độ giữa F# - G là ½ cung. Ta có thể hiểu F# chính là nốt nằm chính giữa F và G.

  Để giảm cao độ xuống ½ cung người ta dùng dấu giáng. Ký hiệu là b.

  Như vậy nốt Fb thấp hơn nốt F ½ cung.  Bài tập 3:

  Bây giờ chúng ta tập lên dây đàn.

  Các bạn để dây 6 đánh lên nghe bình thường, tùy tai nghe của bạn thích nghe như thế nào thì để thế đấy, nếu muốn dây căng lên (tiếng cao lên), hay trùng xuống (tiếng thấp đi) bạn có thể vặn chốt của dây ở đầu đàn.

  Tiếp theo bấm phím thứ 5 của dây 5, đánh dây 5, rồi đánh dây 6 sao cho hai tiếng kêu nghe giống hệt nhau là được. Nếu không giống nhau bạn vặn chốt của dây 5 để điều chỉnh cao lên hay thấp xuống.

  Tiếp theo bấm phím thứ 4 của dây 4, đánh dây 4, rồi đánh dây 5 sao cho hai tiếng kêu nghe giống hệt nhau là được. Nếu không giống nhau bạn vặn chốt của dây 4 để điều chỉnh cao lên hay thấp xuống.

  Tiếp theo bấm phím thứ 5 của dây 3 , đánh dây 3, rồi đánh dây 4 sao cho hai tiếng kêu nghe giống hệt nhau là được. Nếu không giống nhau bạn vặn chốt của dây 3 để điều chỉnh cao lên hay thấp xuống.

  Tiếp theo bấm phím thứ 5 của dây 2 , đánh dây 2, rồi đánh dây 3 sao cho hai tiếng kêu nghe giống hệt nhau là được. Nếu không giống nhau bạn vặn chốt của dây 2 để điều chỉnh cao lên hay thấp xuống.

  Tiếp theo bấm phím thứ 5 của dây 1 , đánh dây 1, rồi đánh dây 2 sao cho hai tiếng kêu nghe giống hệt nhau là được. Nếu không giống nhau bạn vặn chốt của dây 1 để điều chỉnh cao lên hay thấp xuống.

  Trong phần Tự học ghita bài 1 các bạn đã làm quen với Nốt, Cung, Thăng, Giáng. Dây đàn, Phím, Ngón tay nào đánh dây nào rồi.
  Như bài tập 2 trong phần 1 các bạn đã biết 4 nốt đầu tiên của dây 1.
  Các dây đàn tương ứng với nốt nào cần ghi nhớ.
  Cuối cùng các bạn cần thuộc lòng độ cao giữa các nốt.

  ==================================

  Bắt đầu bài 2:
  Mỗi phím đàn cách nhau 1/2 cung. Như vậy với kiến thức về độ cao của các nốt, cộng với việc biết các dây tương ứng với nốt nào các bạn đã có

  thể xác định tất cả các nốt trên đàn ghita.
  Tớ ví dụ: với dây 4 các bạn để không (không bấm gì cả) sẽ được nốt Sol (G), bấm ô phím đầu tiên dây 4, gảy dây 4 các bạn được nốt G#, bấm ô phím thứ nhì gảy dây 4 các bạn được nốt A, bấm ô thứ ba được nốt A#, ô thứ tư - B, ô thứ năm - C, ô thứ sáu C#, ô thứ bảy - D, ....

  Bây giờ chúng ta nghiên cứu về Trường Độ. Trường độ chính là độ dài của một nốt nhạc. Ví dụ các bạn đánh nốt A vang trong 2 giây, trường độ khi đó là 2 giây, đánh nốt E vang trong 10 giây trường độ khi đó là 10 giây.

  Vậy làm sao ta biết khi nào một nốt đánh vang dài hay ngắn, vang trong bao lâu? Trong âm nhạc người ta quy định độ dài các nốt nhạc (hay trường độ) bằng "hình dạng" (nói cho dễ hiểu!) các nốt. Có các hình dạng sau đây: Tròn Trắng, Tròn Đen, Móc Trắng, Móc Đen, Móc Kép Trắng, Móc Kép Đen, Móc 3 Trắng, Móc 3 Đen, ... (Các hình dạng đó khi bạn nhìn trên bản nhạc sẽ dễ dàng nhận ra).
  Độ dài quy định như sau: (như toán học thôi)
  1 Tròn Trắng (dài bằng) = 2 Tròn Đen = 4 Móc Trắng = 8 Móc Đen = 16 Móc Kép Trắng = 32 Móc Kép Đen. (1)
  1 Móc Trắng (dài bằng) = 3 Móc 3 Trắng. (2)

  Vậy các bạn đặt ra câu hỏi khi gặp một nốt Móc Đen chẳng hạn phải đánh dài là bao nhiêu? Câu trả lời dài bao nhiêu là tùy bạn thích, muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng phải luôn luôn tuân thủ theo (1) và (2), có nghĩa là nếu bạn đánh nốt Móc Đen vang 10 giây chẳng hạn thì khi gặp Móc Kép

  Trắng bắt buộc các bạn phải đánh vang trong 5 giây, khi gặp Móc Trắng bắt buộc phải đánh vang trong 20 giây.

  Đôi khi các bạn gặp một nốt thêm một dấu chấm phía sau, có nghĩa là nốt đó sẽ có trường độ bằng 3/2 nốt đó không có dấu chấm. Trở lại Ví dụ trên, nếu bạn đánh Móc Đen vang trong 10 giây thì Móc Đen có chấm đằng sau sẽ vang trong 15 giây (10x3/2=15).

  Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến khuông nhạc. Mỗi khuôn nhạc gồm 5 dòng kẻ như sau:

  1 --------------------------------
  2 --------------------------------
  3 --------------------------------
  4 --------------------------------
  5 --------------------------------

  Các bạn cần ghi nhớ điều này:
  1. Các nốt nhạc có thể nằm trên dòng kẻ hoặc giữa các dòng kẻ.
  2. Dòng thứ 4 bao giờ cũng là nốt Sol (G) (Tất nhiên chỉ dùng cho các bản nhạc khóa Sol nhưng điều này các bạn cũng chưa cần quan tâm làm gì).
  3. Các nốt nằm luân phiên theo thứ tự C-D-E-F-G-A-B-C-D....


  Như vậy từ 2. và 3. các bạn có thể suy ra được rằng nốt nằm giữa dòng 3 và 4 là A, nốt nằm trên dòng 3 là B, nốt nằm giữa dòng 2 và 3 là C, nốt nằm trên dòng 2 là D, ... nốt nằm giữa dòng 4 và 5 là F, nốt nằm trên dòng 5 là E, ....

  Ngoài 5 dòng kẻ chính có thể có thêm các dòng kẻ phụ ngắn hơn ở phía dưới hay phía trên. Vai trò, vị trí các nốt được hiểu không có gì phân biệt với dòng kẻ chính cả.

  Bài tập 1:
  Như vậy bây giờ nhìn 1 bản nhạc các bạn có thể biết được đâu là nốt nào, độ dài bao nhiêu (tất nhiên tùy bạn 1 cái làm chuẩn dài bao nhiêu).
  Các bạn cũng biết trên cần ghita nốt đó nằm ở đâu. Vậy bạn lấy bất kỳ một bản nhạc nào đó, nhìn vào các nốt. Tập gảy lại các nốt trên đàn ghita.
  (Các bạn nên chọn những bản nhạc nào mình quen biết - Những ký hiệu nào trên bản nhạc các bạn chưa biết cứ bỏ qua. Chủ yếu là gảy lại từng nốt trên bản nhạc cho người khác nghe thử nếu họ nhận ra bài hát mình đánh là OK (không nhận ra thì có nghĩa là tập tiếp tra tấn họ cho đến khi họ nhận ra !!!).
  Hoc danh ghi ta