Chờ đợi không hạnh phúc!… – Yume.vn

— Yume.vn —

Chờ đợi không hạnh phúc! 😂
#Kenh14QuotesYume.vn Xin chân thành cám ơn mọi người đã xem!

Yume