Cho hỏi công lý ở địa điểm nào??? :)…

— Yume.vn —

Cho hỏi công lý ở địa điểm nào???

#Kenh14Quotes
#Yume