trang Blog

choanh_mangtenemTham gia: 17/03/2009
 • Phong Trào Ngũ Tứ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phong Trào Ngũ Tứ

  4-5-1919, phong trào Ngũ Tứ bùng nổ nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc . Mở đầu là cuộc biểu tinh của hơn 3000 học sinh sinh viên yêu nước tại quảng trường Thiên An Môn(Bắc  Kinh)sau đó phong trào lan rộng ra hơn 22 tỉnh và 150 thành phố. Phong trào lôi cuốn đông đảo tầng lớp xa hội tham gia, đặc biệt là tầng lớp giai cấp công nhân.

  Ý nghĩa :

  Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng chống phong kiến và chống thực dân

  Phong Trào Ngũ Tứ