Đăng nhập

Chớm Đông

Gió cả nhớ ào về bung phên liếp Thẹn rùng mình cuốn vội áo che thân Nến ngủ gật cứ chập chờn mờ tỏ Gió bảo thẹn: "Này mình, ta gửi một bờ môi!"

.

.
Gió cả nhớ ào về bung phên liếp
Thẹn rùng mình cuốn vội áo che thân
Nến ngủ gật cứ chập chờn mờ tỏ
Gió bảo thẹn: "Này mình, ta gửi một bờ môi!"

Ngoài kia phên liếp cài chặt rồi
Dưới xống áo, thẹn cũng đà ấm lại
Nến phập phù buông lơi, trễ nải
Gió thì thầm: "Này mình, ta gửi búp tay thôi!"

Chớm Đông, nến ngủ thiếp đi rồi
chỉ còn hai đứa và bời bời men nóng

Thúy Tím


 

Chớm Đông

Chớm Đông

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận