Chọn đúng người sẽ đi đúng hướng…

— Yume.vn —

Chọn đúng người sẽ đi đúng hướng
Chọn sai sẽ đi lạc cả đời!

#aFamilyPhotos #Hvt
#Yume