Chồng con gì tầm này. Nắm tay nhau đi chơi khắp trần thế thôi bạn thân ơi….

— Yume.vn —

Chồng con gì tầm này. Nắm tay nhau đi chơi khắp trần thế thôi bạn thân ơi.

Cre: Nguyễn Trung Hậu

#hong_tren_mang #lyle#Yume