Chồng kêu cứu trong bệnh viện phụ sản

— Yume.vn —

Muốn biết lòng người chồng, hãy đến phòng đẻ! Hầu hết đàn ông đều lo cho em bé mà ít màng đến vợ, Nhưng cũng có các ngoại lệ như thế này đây…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn


#Yume