Chợt nhận ra rằng mình không bằng 1 con chóa . Cuộc đời đúng lắm bất công mà…

— Yume.vn —

Chợt nhận ra rằng mình không bằng 1 con chóa🐶 . Cuộc đời đúng lắm bất công mà🙄
Cr : Vy Đỗ
#aFamily #hóng_trên_mạng #dulich #thucung #hvt

#Yume