Đăng nhập

Chữ gì bỏ đầu còn râu giữ nguyên là bạn nông gia chuyên cần

Liệu trong từ điển tiếng Việt, bạn có biết chữ gì thỏa mãn các tiêu chí trong câu đố trên không?
Chữ gì bỏ đầu còn râu giữ nguyên là bạn nông gia chuyên cần

Chữ gì bỏ đầu còn râu giữ nguyên là bạn nông gia chuyên cần

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận