Chủ xe độ tại chỗ nào đó đèn kém chất lượng, nên đã qua bên em và đặt bộ đèn chính hãn… -Yume.vn

Xin chào!

Chủ xe độ tại chỗ nào đó đèn kém chất lượng, nên đã qua bên em và đặt bộ đèn chính hãng để thay thế.
Yume Xin cám ơn bạn đã đọc bài viết này!