Chưa ngủ vì vô vàn lý do của chị em phụ nữ: độc thân nên thức muộn, rồi chồng chưa về, con quấy khóc…

— Yume.vn —

Chưa ngủ vì vô vàn lý do của chị em phụ nữ: độc thân nên thức muộn, rồi chồng chưa về, con quấy khóc, giờ này mới dọn dẹp nhà cửa, hoặc giản đơn, hiện ở mới có thời gian riêng cho bản thân mình. Lý do của bạn là gì?

#aFamilyPhotos #Dl #tâm_sự
#Yume