Chưa rõ ở sao cô gái trẻ này bị cắt tóc, Tuy nhiên hành động cắt tóc, hạ nhục người khác có thể b…

— Yume.vn —

Chưa rõ ở sao cô gái trẻ này bị cắt tóc, Tuy nhiên hành động cắt tóc, hạ nhục người khác có thể bị xử phạt. Đừng để cơn nóng giận lấn át quá 😢

#Yume