Chúc mấy má có tiền đi chơi lễ nà. Chiều nay mà không nghe *ting ting* thì xác định úp mì qua lễ nho…

— Yume.vn —

Chúc mấy má có tiền đi chơi lễ nà. Chiều nay mà không nghe *ting ting* thì xác định úp mì qua lễ nhoa, hjhj


#Yume