Đăng nhập

Chúc phúc nház.... (22/1/2k9)

Một lần nữa, tình cảm của Chyck k đc trân trọng....

Hj`, k sao kả, Chyck hỉu, Chyck tới sau, tới sau thì k có kết qả tốt, vẫn bt....

Sao lại dấu Chyck zạ?? uk` phải ròy, Chyck có là jè đâu ???. Chyck chỉ là thử thách kủa tình iu hai ngừj... Có nhau ròy nház, hp ròy nház... Bây giờ thì làm ơn qên Chyck y, qên Chyck để tìm hp cho hai ngừj y... Chyck kần tgian để qên y.... Qên tất kả...

Đừng để ý tới Chyck, Chyck k kần, chỉ kần hai ngừj zuj là đc gòy, nház dặn kĩ gòy đó, k đc làm Z khóx nữa nház, bên cạnh Z và phải bù đắp tất cả,

Đã đến lúx tất cả phải theo trật tự cũ gòy...

Chyck hỉu đến sau thì mãj là đến sau... Lúx nào t/c kũng dành nhìu cho ngừj đầu tin.... Aj kũng vậy, mừng vì Chyck k xem aj là ngừj tớj trước, ngừj đến sau... Nếu k chắc bây h` nhụx lắm...

Chyck k iu aj kả, thậc đéy, tự trọng hơi bị kao, iu làm jè cho nhụx??? Nhớ nház, Chyck k iu aj kả, tuyên bố thẳng thừng gòy đéy, Chyck sẽ k bao giờ thiệc lòng nữa.... Chyck chỉ iu mình Chyck. Đừng bao giờ đến trước mặt Chyck và hỏi rằng Chyck iu aj???

Hôm naj là ngàj họx kúj kùng, tết gòy, thay đổi tâm trạng kái koj nào, Chyck đang zuj, đang zuj thậc đéy, zuj như một kon khùng, như một kon đyn.

Mở lòng mình cho một thèng ngu khác....

Hekk hekk...

Tết gòy đéy... Tết... Tết..... Năm kũ, chjện kũ phải qên.... Chyck năm naj, năm mớj 2k9 là Chyck đểu....

Giây phút đón chào năm mới chỉ tính từng ngày, c/s của mình kũng đc tính từng ngày... Ngu jè k hưởng thụ???

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận