Chúng ta phải cùng ngồi xuống, chia sẻ với nhau về các sở thích riêng tư và tình cảm thật sự của m…

— Yume.vn —

Chúng ta phải cùng ngồi xuống, chia sẻ với nhau về các sở thích riêng tư và tình cảm thật sự của mình, trước khi chọn hy sinh vô nghĩa.

#aFamilyDoisong #hvt#Yume