CHUỖI NGÀY NẮNG NÓNG BẮT ĐẦU ở HÀ NỘI…

— Yume.vn —

CHUỖI NGÀY NẮNG NÓNG BẮT ĐẦU ở HÀ NỘI

(14h-26/6/2019) NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN ở HÀ NỘI ĐANG ĐẠT MỨC 43 ĐỘ
Đó là nhiệt độ cảm nhận thực tế khi phải lưu thông ngoài trời. trong khi nhiệt độ đo được trong lều khí tượng chỉ là 36 độ. các ai đang bên trong điều hòa thì mức nhiệt sẽ chỉ còn 27,28 độ.
Với nhiệt độ cảm nhận lên trên 40 độ thì các…

Khác


#Yume