Đăng nhập

Chương trình SV 2012 - Bách khoa vs Thương mại

SV 2012 - Sự trở lại của những nhà thông thái vui nhộn. Mở đầu chương trình là sự so tài giữa sinh viên 2 trường Bách Khoa và Thương Mại:

SV 2012 - Sự trở lại của những nhà thông thái vui nhộn. Mở đầu chương trình là sự so tài giữa sinh viên 2 trường Bách Khoa và Thương Mại:

Video content...

Chương trình SV 2012 - Bách khoa vs Thương mại

Chương trình SV 2012 - Bách khoa vs Thương mại

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận