"Chuyện tâm linh không đùa được đâu!!!"… – Yume.vn

— Yume.vn —

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu!!!"

Nhìn thôi đã thấy sợ rồi 😥. Thực sự không mê tín cho lắm, Nhưng mấy nay mình thấy toàn xe tai nạn đều có hình con icon từ Trung Quốc này để mặt taplo. khá nhiều ảnh mình quên k để ý và coppy lại đều có icon. Khả năng nữa là làm mất tập trung 😞😞😞

các bạn còn chưa hiểu về tâm linh… thường thì ngta kiêng treo đồ chơi trên xe hoặc sau xe… các vong linh nhỏ khá thích đồ chơi và thường đi theo…

Share: Hoàn Quốc Hoàn, KSC


Yume Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Yume