Đăng nhập

Clip: Người trông trẻ đạp em bé vì không chịu ngủ

Clip được quay ở Trung Quốc trong đó một người trông trẻ đã đánh đập em bé vì không chịu ngủ.

Clip được quay ở Trung Quốc trong đó một người trông trẻ đã đánh đập em bé vì không chịu ngủ.

Đang tải video....

ST

Clip: Người trông trẻ đạp em bé vì không chịu ngủ

Clip: Người trông trẻ đạp em bé vì không chịu ngủ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận