Có ai đi ngang mấy cái kênh rạch nhỏ nhỏ bị ô nhiễm ở Sài Gòn mà không bao giờ dám nhìn xuống như mì… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Có ai đi ngang mấy cái kênh rạch nhỏ nhỏ bị ô nhiễm ở Sài Gòn mà không bao giờ dám nhìn xuống như mình không?

Ảnh: Nguyễn Hoàng Nhật HuyYume Xin cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume