Có ai ở Điên Biên biết vụ này không? Thấy bảo xảy ra tối nay….

— Yume.vn —

Có ai ở Điên Biên biết vụ này không? Thấy bảo xảy ra tối nay.

#afamily #dongdat #dienbien #hóng_trên_mạng #hvt


Yume