Có bác đỗ xe cạnh tường nhà ông em ạ. Chẳng may quả mít sau tường nó rụng xuống làm vỡ kính xe. Gi… – Yume.vn

— Yume.vn —

Có bác đỗ xe cạnh tường nhà ông em ạ. Chẳng may quả mít sau tường nó rụng xuống làm vỡ kính xe. Giờ bác ý đòi bắt đền đổ hết lỗi cho nhà em. Theo các bạn vụ này xử lý như thế nào

Cre: Xí Kiều


Yume