CÓ BẠN THÂN ở BÌNH TÂN THÌ như thế nào?…

— Yume.vn —

CÓ BẠN THÂN ở BÌNH TÂN THÌ như thế nào?

1. mẫu gì cũng có ít nhất một lần qua nhà nó chơi và nó hẹn mình ở Aeon, hoặc qua xong nó dẫn mình đi Aeon chơi, còn đi Aeon Bình Tân hay Aeon Tân Phú thì chưa biết.

2. Nếu nhà nó ở khúc Ngã tư Bốn xã thì phải đi sớm hơn giờ hẹn từ 30 – 45 phút, nếu là giờ…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

#Yume