CÓ các ĐỨA CHUYÊN “dẫn đường TÀO LAO”…

— Yume.vn —

CÓ các ĐỨA CHUYÊN “dẫn đường TÀO LAO”

1. Đi chung với mấy đứa mẫu này, thật lòn không sợ là tụi nó có biết đường hay không, chỉ sợ tụi nó dẫn đường một ngăn cách nhiệt tình Tuy nhiên chỉ tào lao, tầm bậy.

2. Luôn tự tin rằng lần này mình sẽ nhớ đúng đường, không có dẫn đường tào lao như n lần trước, Tuy nhiên rồi thì vấn đề gì đến nhất định phải đến, ý trời không có cãi được.

3. Nhiều lúc nghe giọng nó nói cũng đáng tin lắm, cũng muốn nghe theo nó một lần nữa, Tuy nhiên thôi mở bản đồ lên coi có vẻ sẽ là một sự lựa chọn tốt cho cả hai.

4. Mấy đứa dẫn đường tào lao khác với mấy đứa mù đường ở vị trí, mấy đứa dẫn đường tào lao không nhận bản thân mù đường.

5. Dấu hiệu nhận biết là lần nào dẫn đường ở đầu câu luôn có các cụm từ như “hình như là”, “tao nhớ là”, “chắc là”, “có thể là”, “tao nghĩ là”,…

6. Lỡ chỉ người ta đi lộn đường thì cảm giác có lỗi vl luôn, Tuy nhiên ngoài việc chờ bị chửi ra thì cũng không biết chờ mong vào phép màu gì nữa.

7. Đéo hiểu sao giữa hai con đường thì mình luôn chọn được con đường sai để chỉ bạn mình đi, không bàn đến việc đũy bạn mình là đứa không có chính kiến, Tuy nhiên mình xúi bậy thì mình có lỗi.

8. Nhiều lúc rõ ràng thấy mình nhớ đúng đường rồi, cảm giác con đường này mới quen thuộc Làm như thế nào, Tuy nhiên tự nhiên đi một thì con đường quen bỗng hóa xa lạ, rồi đường quen cũng hóa đường dưng.

9. Khổ tâm nhứt là đi chung với pạn, pạn hổng nhớ đường, mình hổng chỉ thì bạn giận mình, còn mình chỉ, đến hồi đi sai thì pạn cũng quay lại chửi mình.

10. dẫn đường cho đi đúng hoài hổng sao, chỉ cho đi sai có mười mấy lần là đồn mình dẫn đường tào lao, tức ghê á!

11. Người ta hay nói hai đứa mù đường đi với nhau, một đứa dám chỉ thì một đứa dám đi, thật ra, cái đứa chỉ thì nó dám đi thôi chứ đứa kia là do nó không còn sự lựa chọn nào khác.

__
#MúiCute
By Tp.HCM Của Tôi | Group Tp.HCM Confession


#Yume