Có các thứ đã đi qua mà chúng ta không thể mua lại bằng tiền….. Đó là tuổi t…

— Yume.vn —

Có các thứ đã đi qua mà chúng ta không thể mua lại bằng tiền….. Đó là tuổi thơ…

Cre: Louis Lâm | Group Anh Em Sài Gòn

#Yume