Có các thứ khi lớn lên, sẽ chẳng bao giờ còn được như xưa nữa Giờ biết tìm đâu các ngày tháng v…

— Yume.vn —

Có các thứ khi lớn lên, sẽ chẳng bao giờ còn được như xưa nữa ❤️ Giờ biết tìm đâu các ngày tháng vô lo, vô nghĩ ấy!
Nguồn: KIAŞEHİRAŞKTIR
#aFamily #Hóng_trên_mạng #hvt

#Yume