Có lần tôi đến chơi nhà chị, chị tôi có câu con trai 4 tuổi khá dễ thương. Tôi quý nó và nó cũng quí…

— Yume.vn —

Có lần tôi đến chơi nhà chị, chị tôi có câu con trai 4 tuổi khá dễ thương. Tôi quý nó và nó cũng quí tôi nữa. Hôm đó tôi đến định ôm nó một cái vì nhớ cu cậu quá, thế là nó liền đẩy tôi ra bảo không được. Hỏi mãi cu cậu mới khai đang bị cúm nên không muốn ôm sợ lây cho dì. Lập tức ngay lúc đó tôi ước mình sau này phải sinh được một cậu con trai biết nghĩ cho người khác như thế ❤️

#aFamily #hóng_trên_mạng #Hvt


#Yume