“Có lẽ ngày nay bạn đã siêu mệt mỏi, Tuy nhiên con đường phía trước còn dài. Bạn đừng quên Vì sao ban đầ… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Có lẽ ngày nay bạn đã siêu mệt mỏi, Tuy nhiên con đường phía trước còn dài. Bạn đừng quên Vì sao ban đầu bạn lại xuất phát, cũng đừng quên Vì sao khiến bạn kiên trì cho đến tận ngày nay…”.

– Nhím Jung –

#Kenh14QuotesYume.vn Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Yume