Cố lên Hợi, Dần, Sửu! Thần tài đang đợi bạn kìa!…

— Yume.vn —

Cố lên Hợi, Dần, Sửu! Thần tài đang đợi bạn kìa!

#aFamilyPhotos #lyle


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

#Yume