Có một câu chuyện buồn mang tên: lễ đến đít mà lúa chưa về….

— Yume.vn —

Có một câu chuyện buồn mang tên: lễ đến đít mà lúa chưa về.

Tuy nhiên thật lòng thì miếng sushi này thiếu 1 chút rong biển nữa mới nuột

By Sài Gòn Của Tôi
#Yume