CÓ MỘT mẫu NGƯỜI VỪA NHẠT NHẼO VỪA GIẢI TRÍ…

— Yume.vn —

CÓ MỘT mẫu NGƯỜI VỪA NHẠT NHẼO VỪA GIẢI TRÍ

1. Dù thực ra là một đứa làm cái gì cũng nhàn nhạt, nói cái gì ra nghe cũng thiếu muối, Tuy nhiên từ chính cái sự nhàn nhạt thiếu muối đó thỉnh thoảng lại làm cho bạn bè cười sml.

2. Bình thường thì chỉ biết ngồi chờ bạn bè nói chuyện vui rồi mình cười ké vài cái, lâu lâu nói đại vài câu chỉ để chứng minh sự hiện diện của mình thì lại được các bạn tâm đắc.

3. Nếu như mấy đứa nói chuyện mặn chát thỉnh thoảng cũng có thể thốt ra vài câu nghe khá chán đời, thì mấy đứa nói câu nào ra, cũng giống như không nói vẫn có thể nói được các câu đỉnh kout.

4. Mấy đứa vừa nhạt nhẽo vừa giải trí thường là mẫu người thiếu muối không hoàn toàn, chỉ cần thời cơ đến sẽ tự mặn lên.

5. Một nhân tố giải trí vẫn có thể là một đứa sở hữu style giao tiếp nhạt cộng hưởng với biểu cảm cũng nhạt vkl.

6. Dù mấy đứa nhạt thường hay có xu hướng kể chuyện cười cho các bạn nghe tiếp theo nữa tự cười để tán thưởng bản thân, Tuy nhiên nhiều khi nghe tụi nó kể chuyện thật sự cũng là một dạng giải trí khá đặc sắc và đậm đà.

7. Chính vì cái thái độ ngok ngheck không biết và không tin là bản thân nhạt cũng có thể tạo được thích thú cho các bạn.

8. Có thể là đứa nói chuyện đéo có gì mắc cười, Tuy nhiên các bạn lại mang lời nói của tụi nó ra để làm yếu tố để gây cười trong các cuộc hàn huyên tâm sự về sau.

9. Dù bản thân mấy đứa nhạt có thể không feel được cái nhạt của bản thân, Tuy nhiên mấy đứa mặn mà, mặn có gu có đẳng cấp thì nhất định sẽ feel tính giải trí tiềm tàng ở trong cái nhạt đó.

10. Mấy đứa tuy nhạt Tuy nhiên mang tính giải trí cao vẫn không phải là hàng hiếm gì cả, hàng hiếm chính là mấy đứa nhạt nguyên chất 100%, nhạt một cách chân thành khó đào tạo.

_ _ _

#MúiCute

By Sài Gòn Của Tôi | Group Sài Gòn Confession


#Yume