CÓ MỘT THỜI; MỘT NGƯỜI ĐI THI, CẢ HỌ ĐI TRỢ giúp….

— Yume.vn —

CÓ MỘT THỜI; MỘT NGƯỜI ĐI THI, CẢ HỌ ĐI TRỢ giúp.

Ảnh được chụp vào thập niên 90 của thế kỉ trước

#Yume