Đăng nhập

Có những lúc...

Có nhng lúc t cm thy
Sự thoải mái... >>>>>>vui vẻ.. >và hạnh phúc... >>>>>>>Có nhng lúc t
cm thy >>>>> Sự chán nản... >khó chịu... >và cô quạnh...>>>>>>>Có nhng lúc t cm thy

>>>>>Trong tim tớ...
>rất thương... >

rất nhớ... >

rất yêu 1 người...

>>>>>>>> Có nhng lúc t cm thy >>>>> Trong đầu tớ... > đau... >buốt.. > và trống rỗng... >>>>>>>>Có nhng lúc t cm thy

>>>>>Dường như tớ
>quá hẹp hòi... >

quá ích kỉ...
>

và quá vô tâm...

>>>>>>>> Có nhng lúc t cm thy >>>>> Suy nghĩ của tớ... > rất trẻ con... > rất non nớt... > và rất nông cạn... >>>>>>>>Có nhng lúc t cm thy >>>>>Chỉ có cậu... >làm trái tim tớ... >ấm áp... >và bình yên...>>>>>>>>

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận