Có phải cứ đi làm dâu thì nhà đẻ như nhà khách phải không các mẹ? Cùng phận đàn bà mà sao nhiều mẹ c…

— Yume.vn —

Có phải cứ đi làm dâu thì nhà đẻ như nhà khách phải không các mẹ? Cùng phận đàn bà mà sao nhiều mẹ chồng ích kỷ quá, chỉ sợ con dâu mang gì về mẹ đẻ thôi 😞
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl


#Yume