Có vẻ cũng không cứng như mình tưởng Bay bộ nhá thế này chắc lại bán cả nhà đây…

— Yume.vn —

Có vẻ cũng không cứng như mình tưởng 😥 Bay bộ nhá thế này chắc lại bán cả nhà đây!
#Yume