“Có vô cùng nhiều điều muốn nói Nhưng đôi lúc, tất cả đều được gói ghém thật kỹ trong 3 chữ “Không có gì… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Có vô cùng nhiều điều muốn nói Nhưng đôi lúc, tất cả đều được gói ghém thật kỹ trong 3 chữ “Không có gì”…”Chúng tôi Xin cám ơn mọi người đã xem!

Yume