trang Blog

 • HÌNH ẢNH CẢ TRUYỆN & PHIM HOÀNG CUNG
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  HÌNH ẢNH CẢ TRUYỆN & PHIM HOÀNG CUNG

   
   


   
   


   
   
   
   
   
  <~~ ảnh nỳ nhìn bùn cười chết mất


  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
   
   
   
   
   
    
   

  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  tamtay.vn - photo - Goong - Hoàng Cung
  HÌNH ẢNH CẢ TRUYỆN & PHIM HOÀNG CUNG