Con chưa muốn đi học đâu… :((…

— Yume.vn —

Con chưa muốn đi học đâu… :((

Xem thêm loạt ảnh “khóc trong nước mắt” ở:

http://kenh14.vn/news-20190905093559453.chn

#Kenh14News


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em và cận cảnhTrong hình ảnh có thể có: 5 người, trẻ emTrong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ emTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

#Yume