Còn đâu mái tóc bổ luống huyền thoại bấy giờ đã được thay thế bằng 1 củ tỏi… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Còn đâu mái tóc bổ luống huyền thoại bấy giờ đã được thay thế bằng 1 củ tỏi 😞
#hong #nghesi #dantruongXin cảm ơn bạn đã xem!

Yume