CON GÀ CÓ TRƯỚC HAY QUẢ TRỨNG CÓ TRƯỚC?…

— Yume.vn —

CON GÀ CÓ TRƯỚC HAY QUẢ TRỨNG CÓ TRƯỚC?

Theo các nhà khoa học, quả trứng chỉ được hình thành dưới sự xúc tác của một loại vật chất hóa học, trong khi đó loại vật chất hóa học này chỉ tồn ở trong buồng trứng của con gà.

Nghiên cứu phát hiện, loại vật chất hóa học này có tên gọi protein OC-17, có…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: chim

#Yume