Đăng nhập

Con gái khỏa thân để... cha vẽ tranh

Trung Quốc tôi thấ có rất nhiều chuyện lạ đời và một trong số những chuyện lạ đời đó là chuyện cha vẽ tranh con khỏa thân như thế này đây.

Cha vẽ tranh con thì liệu có cần thiết phải như thế này không các bạn? Như thế có còn thuần phong mỹ tục, có còn gia giáo, văn hóa đạo đức gia đình xã hội của người Á đông nữa hay không?

Ở Trung Quốc tôi thấy có rất nhiều chuyện lạ đời và một trong số những chuyện lạ đời đó là chuyện cha vẽ tranh con khỏa thân như thế này đây.

Video content...

Nguồn: Internet

Con gái khỏa thân để... cha vẽ tranh

Con gái khỏa thân để... cha vẽ tranh

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận