Đăng nhập

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

1. Hồ sơ đăng ký:

-     Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm

-     Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

-     Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)

2.   Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

Thời gian công bố:

-     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 25 ngày.

-     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

--------------------

Liên hệ:Ms H ồng Ân– Chuyên Viên Tư Vấn – 0988.618.198

Add:13 Bàu Cát 7 – Phường 14 - Quận Tân Bình – TP.HCM

Phone: 08.66577537 - Fax: 08.38490870

Website: www.antuongviet.vn

Email: hongan@atv.com.vn

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận