trang Blog

conkienvang_16Tham gia: 17/03/2008
 • Hình ảnh Bác Hồ (bộ sưu tập)
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hình ảnh Bác Hồ (bộ sưu tập)

  Tư tưởng Hồ Chí Minh đến với mọi người bằng những ngôn từ quen thuộc - dù đó là những vấn đề của cuộc sống chiến đấu, lao động hàng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại.

   

  Sinh thời Bác Hồ đã căn dặn chúng ta nhiều điều khi học viết, học nói. Văn không chỉ là văn. Văn cũng chính là người. Học nói, học viết cũng là từng bước hoàn thiện những phẩm giá của mình.

  Ho Chi Minh151.jpg

  407 views

  Ho Chi Minh154.jpg

  342 views

  Ho Chi Minh153.jpg

  291 views

  Ho Chi Minh 001.jpg

  210 views

  Ho Chi Minh149.jpg

  285 views

  Ho Chi Minh155.jpg

  223 views

  Ho Chi Minh150.jpg

  203 views

  Ho Chi Minh152.jpg

  237 views

  Ho Chi Minh 005.jpg

  131 views

  Ho Chi Minh 008.jpg

  143 views

  Ho Chi Minh 006.jpg

  159 views

  Ho Chi Minh 010.jpg

  166 views

  Ho Chi Minh 003.jpg

  145 views

  Ho Chi Minh 009.jpg

  226 views

  Ho Chi Minh 004.jpg

  139 views

  Ho Chi Minh 007.jpg

  134 views

  Ho Chi Minh133.jpg

  734 views

  Ho Chi Minh137.jpg

  573 views

  Ho Chi Minh136.jpg

  389 views

  Ho Chi Minh139.jpg

  314 views

  Ho Chi Minh131.jpg

  352 views

  Ho Chi Minh138.jpg

  230 views

  Ho Chi Minh132.jpg

  404 views

  Ho Chi Minh134.jpg

  313 views

  Ho Chi Minh142.jpg

  189 views

  Ho Chi Minh145.jpg

  186 views

  Ho Chi Minh144.jpg

  226 views

  Ho Chi Minh148.jpg

  257 views

  Ho Chi Minh140.jpg

  219 views

  Ho Chi Minh146.jpg

  367 views

  Ho Chi Minh141.jpg

  252 views

  Ho Chi Minh143.jpg

  304 views

  Ho Chi Minh 040.jpg

  1341 views

  Ho Chi Minh 062.jpg

  808 views

  Ho Chi Minh 060.jpg

  468 views

  Ho Chi Minh 065.gif

  482 views

  Ho Chi Minh 011.jpg

  769 views

  Ho Chi Minh 064.jpg

  503 views

  Ho Chi Minh 038.jpg

  324 views

  Ho Chi Minh 042.jpg

  323 views

  Ho Chi Minh 124.jpg

  352 views

  Ho Chi Minh 095.jpg

  317 views

  Ho Chi Minh 128.jpg

  292 views

  Ho Chi Minh 096.jpg

  246 views

  Ho Chi Minh 126.jpg

  360 views

     

   

  (sưu tầm) _Kiến vàng

  Hình ảnh Bác Hồ (bộ sưu tập)