trang Blog

卍HaiLongTham gia: 01/04/2009
 • Quán Thân Vô Thường
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Quán Thân Vô Thường

  Quán thân vô thường là một pháp môn vô cùng quan trọng trong Đạo Phật, nhất là trong Thiền. Quán thân vô thường tức là suy ngẫm, hình dung để hiểu và cảm rõ được sự vô thường của thân thể ta. Phương pháp này sẽ giúp ta bớt dần được sự chấp thân - phần quan trọng của cái chấp Ngã rắn chắc trong ta.

  Khi chấp thân bớt, tự nhiên con người sẽ ta sống vị tha hơn, thanh thoát và tự tại hơn giữa cuộc đời....

  Xin phóng tác lời dạy của Đức Phật về tiến trình vô thường của thân dưới dạng thơ (con cóc ) cho dễ đọc ạ:

  Thân này là vô thường
  Ngày nào sẽ lên đường
  Hơi thở dừng liền chết
  3 ngày sẽ sình trương

  10 ngày thật thảm thương
  Trong thân đầy ròi bọ
  Đục gặm đến tận xương
  Hôi thối lan theo gió

  Không một ai dám ngó
  1 tháng càng sợ kinh
  Rữa nát chẳng còn hình
  Lộ dần xương đen đúa

  Rồi bộ xương khô cứng
  Mục dần theo tháng năm
  Tan lẫn vào bụi bặm
  Tan dần vào hư không

  Ô, cái thân vô thường
  Chẳng còn đâu dấu vết
  Tan biến vào hư không

  Nguồn: blog tutroc77

  Quán Thân Vô Thường