trang Blog

copachinoTham gia: 28/05/2009
 • Nháy mắt liên tục, nói lên điều gì?
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nháy mắt liên tục, nói lên điều gì?


  Nháy mắt nói lên điều gì

  Tùy thuộc bạn nháy mắt trái hay phải, vào thời điểm nào mà sẽ tiết lộ chuyện gì sẽ đến với bạn. Vui thôi nhé!

  Nháy mắt trái

  23h - 1h: Giờ có bạn bè ở xa về.

  1h - 3h: Giờ buồn bực do người trong thân gây ra.

  3h - 5h: Có người mang tài lợi đến.

  5h - 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.

  7h - 9h: Có khách quấy rầy.

  9h - 11h: Có người mời ăn uống.

  11h - 12h: Có người đem tin vui về.

  13h - 15h: Có tin vui.

  15h - 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

  17h - 19h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.

  19h - 21h: Việc suy tính trong lòng sắp thành sự thật.

  21h - 23h: Có khách quý đến nhà.

  Nháy mắt phải

  23h - 1h: Có rượu thịt, ăn uống.

  1h - 3h: Có người thân nhắc nhở.

  3h - 5h: Sắp có tin lành đem đến.

  5h - 7h: Tài lợi bất ngờ.

  7h - 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.

  9h - 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.

  11h - 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.

  13h - 15h: Hao tài không đáng kể.

  15h - 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.

  17h - 19h: Có bà con ở xa đến thăm.

  19h - 21h: Có người rủ đi du lịch.

  21h - 23h: Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.
  Nháy mắt liên tục, nói lên điều gì?