Cứ 5 học sinh tiểu học thì có 2 em sống ở thành thị và 1 em ở nông thôn bị thừa cân, béo phì….

— Yume.vn —

Cứ 5 học sinh tiểu học thì có 2 em sống ở thành thị và 1 em ở nông thôn bị thừa cân, béo phì.

Đó là con số đáng lo ngại mới được Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố dựa trên hơn 5 nghìn mẫu điều tra học sinh ở 75 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Kết quả cho thấy, thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn các cấp học khác. Cụ thể, thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học chiếm tỷ lệ cao (29%), học sinh trung học cơ sở là 19%, học sinh trung học phổ thông là 9,5%. thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học chiếm tỷ lệ cao do chế độ dinh dưỡng không hợp lý và ít hoạt động thể lực.

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap #beophi #treem


#Yume