Cũng là một “thiên tài”….

— Yume.vn —

Cũng là một “thiên tài”.

#Kenh14Photos
#Yume